Πάνος Καψάλης

«Σε μια περίοδο όπου το κράτος αδυνατεί να βοηθήσει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι επιχειρήσεις καλούνται μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να αναλάβουν αυτόν το ρόλο, να κάνουν το παραπάνω και ταυτόχρονα τη διαφορά».