Μαριαλένα Χριστοφιλέα

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ξεκινάει από το ατομικό χρέος. Κανείς δεν επιτυγχάνει στη ζωή του χωρίς υποστήριξη από τους άλλους και η ανταπόδοση αυτής της υποστήριξης στην κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσεται μια επιχείρηση δημιουργεί έναν αέναο κύκλο επιτυχίας για όλους».